ikona_půjčka radar.jpg

Půjčka Radar - jednoduché a spolehlivé řešení pro vás

Jednoduché
snadné vyřízení
Spolehlivé
řešení pro vás
Bezpečné
poskytovatel ověřený ČNB
Dostupné
řešení pro vás
Do 24 h 
své peníze můžete mít
Poplatky
žádné skryté poplatky

Vyřizování stížností

Postupy a pravidla pro Zdeněk Reder, IČO: 60030119:
 
Zdeněk Reder
Ke Čtyřmezí 90/9
735 42 Těrlicko-Hradiště
IČO: 60030119
Mobil: 770 146 188
E-mail: reder.finance@gmail.com
Web: http://pujckyreder.wgz.cz/
 (dále „Samostatný zprostředkovatel“
 
Pravidla pro vyřizování stížností a reklamací spotřebitelů:
 
Zdeněk Reder
Ke Čtyřmezí 90/9
735 42 Těrlicko-Hradiště
IČO: 60030119
Mobil: 770 146 188
E-mail: reder.finance@gmail.com
Web: http://pujckyreder.wgz.cz/
 (dále „Samostatný zprostředkovatel“)
Tímto přijal a stanovil pravidla a postupy pro vyřizování stížností a reklamací spotřebitelů při poskytování spotřebitelských úvěrů, a to takto:
 
Pravidla pro vyřizování stížností a reklamací spotřebitelů
(dále jen „Reklamační řád“)
 
1. Úvodní ustanovení
1.1 Reklamační řád stanoví postupy a procesy pro podávání a vyřizování reklamací a stížností
zákazníků  Samostatného zprostředkovatele.
1.2 Tato část je určena zákazníkům Samostatného zprostředkovatele. Vnitřní postupy jsou dále upraveny vnitřními předpisy Samostatného zprostředkovatele.
1.3 Samostatný  zprostředkovatel vede vnitřní evidenci o všech přijatých reklamacích, stížnostech a o způsobu jejich
Řešení. O výsledcích šetření a informacích předávaných zákazníkovi, včetně data přijetí, data zpracování a data informování o výsledku řešení reklamace či stížnosti.
1.4 Zákazníkem se pro účely tohoto Reklamačního řádu rozumí spotřebitel ve smyslu zákona č.
634/1992Sb., o ochraně spotřebitele.
2. Náležitosti reklamace a stížnosti
2.1 Reklamace, stížnost musí obsahovat:
jméno a příjmení zákazníka
datum narození nebo rodné číslo
korespondenční či kontaktní adresu
telefonní číslo nebo email
číslo smlouvy, které se reklamace, stížnost týká
vymezení důvodu reklamace,
vlastnoruční podpis zákazníka nebo podpis zmocněnce jako osoby, která je zmocněna k zastupování zákazníka, přičemž v tomto případě je nutno doložit ověřenou kopii písemné plné moci
kopii smlouvy či jiné podklady, které prokazují oprávněnost reklamace, stížnosti.
3. Podání a vyřízení reklamace či stížnosti
3.1 Reklamaci, stížnost lze podat písemně poštou na adresu Samostatného zprostředkovatele Zdeněk Reder, Ke Čtyřmezí 90/9, 735 42 Těrlicko-Hradiště nebo E-mailem na reder.finance@gmail.com
3.2 Reklamace jsou vyřizovány v pořadí, v jakém byly doručeny Samostatnému zprostředkovateli. Lhůta na vyřízení reklamace činí 30 kalendářních dnů a začíná běžet dnem doručení reklamace na výše uvedenou adresu.
3.3 V případě, že podklady dodané klientem nejsou kompletní, vyhrazuje si Samostatný zprostředkovatel právo požádat zákazníka o doplnění těchto chybějících údajů. V tomto případě začíná běžet lhůta 30 dní až po řádném dodání chybějících údajů zákazníkem Samostatnému zprostředkovateli. Pokud klient nedoplní údaje do 14 kalendářních dní od chvíle, kdy byl Samostatným zprostředkovatelem vyzván, uzavře Samostatný zprostředkovatel reklamaci nebo stížnost jako neoprávněnou.
4. Důvody nepřijetí reklamace či stížnosti
4.1 Reklamace nebude přijata a dále zpracovávána pokud:
osoba, která podala reklamaci, není zákazníkem Samostatného zprostředkovatele či zmocněncem zákazníka na základě plné moci
reklamace či stížnost se netýká smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a poskytovatelem, kterou zprostředkoval Samostatný zprostředkovatel nebo s touto smlouvou souvisí
podání stížnosti nesplňuje náležitosti reklamace či stížnosti uvedené v čl. 2, bodu 2.1 Reklamačního řádu,
reklamace či stížnost je podána duplicitně.
5. Výsledek řešení reklamace či stížnosti
5.1 Zákazník bude o výsledku řešení reklamace, stížnosti informován písemně dopisem, a to na
kontaktní či korespondenční adresu, kterou uvedl v reklamaci či stížnosti nebo emailem a to na emailovou adresu, kterou zákazník uvedl v reklamaci či stížnosti
5.2 Za den doručení se považuje, je-li zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb
(zejména prostřednictvím České pošty) v rámci České republiky třetí pracovní den od okamžiku, kdy ji Samostatný zprostředkovatel odeslal, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak mimo Českou republiku patnáctý pracovní den.Pro reklamace a stížnosti zasílané E-mailem je doručeno okamžikem, kdy je tato zpráva odeslána z emailové adresy Samostatného zprostředkovatele na emailovou adresu
zákazníka.
6. Podání odvolání
6.1 V případě, že zákazník není spokojen s výsledkem řešení reklamace či stížnosti, má právo se do
14 kalendářních dní od doručení výsledku stížnosti či reklamace písemně odvolat. V tomto případě bude reklamace přezkoumána ještě jednou Samostatným zprostředkovatelem . Lhůta na vyřízení odvolání činí 30 kalendářních dní.
6.2 Výsledek přezkoumání stížnosti bude zaslán jako konečný závěr obdobně jako v případě podání
stížnosti či reklamace v prvém případě.
7. Závěrečná ustanovení
7.1 Tento reklamační řád byl schválen Samostatným zprostředkovatelem  a je platný od 1.12.2016.
7.2 Reklamační řád je vnitřním předpisem Samostatného zprostředkovatele  a je uveřejněn na internetových stránkách http://pujckyreder.wgz.cz/. Přitom je veřejně přístupný.
7.3 Zákazník se může obrátit se svou oprávněnou stížností na orgán dohledu, kterým je Česká
národní banka.
 
Datum 1.12.2016
Těrlicko-Hradiště
Zdeněk Reder
Ke Čtyřmezí 90/9
735 42 Těrlicko-Hradiště
IČO: 60030119
Ke stažení   316.25kB
O nás.
V oblasti financí pracuji od r 1998. Od r. 2007 se specializuji na půjčky a úvěry pro fyzické i právnické osoby. Mohu vám nabídnout profesionální služby zejména v oblasti zápůjček a úvěrů. 
Dle zákona o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb. jsem Samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru.

Zdeněk Reder, Sídlo: Ke Čtyřmezí 90/9, 735 42 Těrlicko-Hradiště, IČO: 60030119.  

Zavedeným termínem "půjčka"  a "úvěr" na tomto webu označujeme "zápůjčku" podle nového Občanského zákoníku v platném znění. 

Kancelář:                                                                 
Jablunkovská 410
739 61 Třinec
Mobil: 778 526 116

E-mail: reder.finance@gmail.com

Otvírací doba kanceláře: 
Pondělí - čtvrtek: 9:00 - 17:00
Pátek:                    9:00 - 16:00
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one